10.4 C
Wrocław
czwartek, 13 czerwca, 2024
Strona głównaBiznesAgile w polskich firmach

Agile w polskich firmach

-

Według raportu Deloitte, 80% polskich firm stosuje zwinne metody pracy. Jest to wzrost o 10% w porównaniu z 2022 rokiem. Najczęściej wykorzystuje się je w codziennym funkcjonowaniu działów IT (60%).

Głównymi przyczynami przejścia na zwinny model pracy są:

  • skrócenie czasu potrzebnego na dostarczenie produktów i usług na rynek (67%)
  • lepsze dostosowanie produktów do potrzeb klientów (66%)
  • zacieśnienie współpracy między biznesem a IT (50%)

Jakie są korzyści dzięki zwinnym metodom pracy?

  • zacieśnienie współpracy między biznesem a IT (43%)
  • skuteczniejsze odpowiadanie na potrzeby klienta (40%)
  • sprawniejsze dostarczanie produktów i usług klientom (35%)

Wdrożenie

Trzy czwarte badanych podmiotów używa praktyk zwinnych nie dłużej niż 6 lat. Co czwarta firma korzysta ze skalowalnych metod, a jedynie 9% stosuje je w całej organizacji. Zdecydowana większość (80%) decyduje się na stopniowe wdrażanie tych metod poprzez m.in. programy pilotażowe prowadzone w wybranych obszarach.

Wyzwania

Siedmiu na dziesięciu przedstawicieli organizacji funkcjonujących w modelu zwinnym za główne wyzwanie procesu adopcji zmiany uznaje stosowanie miar umożliwiających ocenę postępu transformacji.

W przypadku organizacji, które jeszcze nie przystąpiły do działania w sposób zwinny, odsetek ten jest ponad dwukrotnie wyższy i wynosi 69%. 58% odpowiedzi dotyczy z kolei braku doświadczenia w zwinnym trybie pracy, a niemal 40% wskazuje na brak odpowiednich kompetencji.

Agile w Polsce i na świecie

Polskie podmioty charakteryzują się niższą dojrzałością w wykorzystaniu zwinnych metod pracy niż firmy z innych krajów. W pełnym modelu agile funkcjonuje bowiem jedynie 9% firm pochodzących z Polski, podczas gdy na rynkach światowych ten odsetek jest o 7 p.p. wyższy.

Jednocześnie widać rosnące zainteresowanie stosowaniem podejścia zwinnego na poziomie organizacyjnym – zarówno w Polsce, jak i na całym świecie metody skalowalne wykorzystuje co czwarty badany podmiot.

Jako główną oczekiwaną korzyść z wdrożenia tego modelu pracy 52% światowych organizacji wskazuje skrócenie czasu potrzebnego do dostarczania produktów do klientów (o 15 p.p. mniej niż w Polsce).

W przypadku osiągniętych korzyści również widać podobieństwa: zarówno w Polsce, jak i na świecie, zmiany korzystnie wpływają w pierwszej kolejności na jakość współpracy w organizacji (odpowiednio 43 oraz 69 proc.).

Rozkład odpowiedzi pokazał także zbieżności w zakresie kluczowych wyzwań związanych z transformacją: braku zrozumienia zasad zwinności przez liderów organizacji (39 proc. na rynkach zagranicznych vs 38 proc. w Polsce) oraz sprzecznych priorytetów (31 proc. na rynkach zagranicznych, o 2 p.p. więcej niż w Polsce).

Podsumowanie

Agile to coraz popularniejszy sposób pracy w polskich firmach. Jest to efektem rosnącej złożoności biznesu i dynamicznych zmian otoczenia. Wdrożenie zwinnych metod pracy może przynieść wiele korzyści, ale wiąże się również z wyzwaniami, takimi jak:

  • brak zrozumienia zasad zwinności przez liderów organizacji
  • brak doświadczenia i odpowiednich kompetencji wśród pracowników
  • trudności w zmianie kultury i przyzwyczajeń

Aby zminimalizować ryzyka związane z transformacją, warto wdrażać zwinne metody pracy stopniowo, poprzez m.in. programy pilotażowe prowadzone w wybranych obszarach.

Źródło: Deloitte

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA

Sprzedawaj i kupuj bez rejestracji! Przeglądaj ogłoszenia w swojej okolicy!