sobota, 2 marca, 2024

Akademia KGHM – skokowy wzrost działań CSR w 2023 roku

Data:

Udostępnij przez:

patronat medialny

KGHM Polska Miedź S.A. podsumowuje działania Akademii KGHM w 2023 roku.

W ciągu roku spółka zrealizowała 75 prospołecznych inicjatyw, w których wzięło udział ponad 8 tys. osób. To znaczący wzrost w porównaniu do poprzednich lat.

Akademia KGHM to program, który ma na celu promocję prospołecznych programów oraz szkoleń dla mieszkańców, organizacji pozarządowych i szkół z Zagłębia Miedziowego i województwa lubuskiego.

Wśród zrealizowanych w 2023 roku projektów znalazły się m.in.:

  • „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” – program skierowany do rodziców i nauczycieli, który ma na celu przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych. 
  • „Archipelag Skarbów” – program profilaktyki uniwersalnej, skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, który ma na celu ograniczenie zachowań problemowych, takich jak używanie alkoholu, narkotyków, przemoc rówieśnicza. 
  • „Gwiazda Mocy” – projekt, który ma na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości wśród najmłodszych mieszkańców Zagłębia Miedziowego. 
  • „Leader100” – projekt, który ma na celu odkrywanie i rozwijanie potencjału wśród uczniów.

Projekty Akademii KGHM są realizowane we współpracy z lokalnymi społecznościami, władzami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi. Spółka nieustannie zaprasza do podjęcia działań w ramach programu.

KGHM Polska Miedź S.A. jest firmą, która od lat angażuje się w rozwój lokalnych społeczności. Spółka wspiera lokalne inicjatywy społeczne, kulturalne czy też służące podniesieniu jakości życia.

W swoich projektach KGHM uwzględnia elementy społeczne, kulturowe i ekonomiczne. Spółka stawia na działalność charytatywną, profilaktykę zdrowotną, popularyzację sportu, a także wspieranie kultury i nauki.

W realizację programów społecznych bardzo zaangażowani są także pracownicy KGHM, biorąc udział w liicznych akcjach wolontariatu.

Działania Akademii KGHM są doceniane przez lokalne społeczności. W 2023 roku program został wyróżniony nagrodą „CSR Top 20” w kategorii „Najlepszy program CSR w regionie”.

KGHM Polska Miedź S.A. jest liderem wśród polskich firm pod względem zaangażowania w działania CSR. Spółka jest laureatem wielu prestiżowych nagród, w tym „CSR Top 20”, „Diamenty CSR” oraz „European Excellence Awards”.

Źródło: KGHM

NAJNOWSZE

POLECAMY