niedziela, 3 marca, 2024

Bezpieczeństwo, społeczność i współpraca | Konferencja Drogowskazy

Data:

Udostępnij przez:

patronat medialny

W Centrum Kultury Agora odbyła się wyjątkowa konferencja o nazwie „Drogowskazy – bezpiecznie i społecznie”.

Wydarzenie, zorganizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) we Wrocławiu we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego, miało na celu podniesienie świadomości w zakresie bezpieczeństwa oraz promowanie integracji społecznej.

Konferencja skupiała się na różnorodnych aspektach bezpieczeństwa, takich jak bezpieczeństwo energetyczne i publiczne, dostęp do czystej wody oraz bezpieczeństwo żywności. Zagadnienia związane z pierwszą pomocą, samoobroną oraz problematyką handlu ludźmi również znalazły się w programie spotkania. Inicjatorkami konferencji były kobiety, które przeżyły przemoc domową i obecnie uczestniczą w projekcie KomPAS, skierowanym do osób zagrożonych wykluczeniem.

Spotkanie zgromadziło blisko 200 uczestników, w tym beneficjentów projektu KomPAS, ekspertów specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, przedstawicieli instytucji unijnych, policji, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli Urzędu Miejskiego Wrocławia i Rad Osiedli. La Strada, organizacja pozarządowa, przybliżyła uczestnikom tematykę handlu ludźmi poprzez prezentację swoich działań.

Podczas konferencji zadbano o indywidualne potrzeby uczestników, zapewniając dostosowaną przestrzeń, alternatywne formy materiałów informacyjnych oraz wsparcie dla osób z trudnościami słuchowymi.

Projekt KomPAS, realizowany przez MOPS we Wrocławiu, otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej. Skierowany jest on do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, takich jak osoby bez zatrudnienia, niepełnosprawne oraz osoby doświadczające przemocy domowej. Projekt wspiera beneficjentów w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami, jak ubóstwo, choroby czy osamotnienie, a także umożliwia uczestnictwo w życiu społecznym, kulturalnym i obywatelskim. Istotną częścią projektu KomPAS jest także edukacja w zakresie nowoczesnych technologii, takich jak korzystanie z internetu i komputera, aby uczestnicy mogli skorzystać z możliwości, jakie niesie współczesny świat.

Źródło: MOPS Wrocław

NAJNOWSZE

POLECAMY