31.4 C
Wrocław
poniedziałek, 15 lipca, 2024
Strona głównaNewsy regionalneDodatek pielęgnacyjny dla seniorów

Dodatek pielęgnacyjny dla seniorów

-

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie pieniężne wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) seniorom, którzy ukończyli 75 lat lub zostali uznani za całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji.

Celem dodatku jest częściowe pokrycie kosztów opieki nad osobą uprawnioną. W niniejszym artykule omówimy zasady przyznawania i wypłaty dodatku pielęgnacyjnego w 2024 roku, ze szczególnym uwzględnieniem automatyzacji procesu dla osób powyżej 75. roku życia.

Automatyzacja dla seniorów powyżej 75. roku życia

Istotną zmianą w 2024 roku jest automatyzacja procesu przyznawania dodatku pielęgnacyjnego dla seniorów, którzy ukończyli 75 lat. Oznacza to, że osoby te nie muszą składać wniosku do ZUS, aby otrzymać świadczenie. ZUS przyznaje dodatek automatycznie na podstawie danych z systemu emerytalnego.

Warunki otrzymania dodatku pielęgnacyjnego

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje:

  • Emerytom i rencistom, którzy ukończyli 75 lat. W tym przypadku dodatek jest przyznawany automatycznie przez ZUS.
  • Osobom, które nie ukończyły 75 lat, ale zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji. W tym przypadku konieczne jest złożenie wniosku do ZUS wraz z zaświadczeniem lekarskim (druk OL-9) potwierdzającym stan zdrowia. Zaświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku. Do wniosku można dołączyć dokumentację medyczną.

Wysokość dodatku pielęgnacyjnego

Wysokość dodatku pielęgnacyjnego jest waloryzowana co roku. Od 1 marca 2024 roku dodatek pielęgnacyjny wynosi 330,07 zł.

Termin wypłaty dodatku pielęgnacyjnego

Dodatek pielęgnacyjny jest wypłacany wraz z emeryturą lub rentą. W przypadku osób, którym dodatek został przyznany automatycznie, wypłata rozpocznie się od miesiąca, w którym ukończyły 75 lat. W przypadku osób, które złożyły wniosek o dodatek, wypłata rozpocznie się od miesiąca, w którym został wydany orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

Odwołanie od decyzji o przyznaniu dodatku pielęgnacyjnego

Od decyzji ZUS o przyznaniu dodatku pielęgnacyjnego można się odwołać w ciągu miesiąca od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie można wnieść pisemnie na adres ZUS lub ustnie do protokołu podczas osobistej wizyty w placówce ZUS.

ŹródłoZUS
Patronat medialny

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA

Sprzedawaj i kupuj bez rejestracji! Przeglądaj ogłoszenia w swojej okolicy!