20 C
Wrocław
poniedziałek, 22 lipca, 2024
Strona głównaBiznesKryzys zadłużenia na rynkach wschodzących

Kryzys zadłużenia na rynkach wschodzących

-

Wysokie wydatki rządowe podczas pandemii przyczyniły się do eskalacji kryzysu zadłużenia na rynkach wschodzących. Globalna inflacja i wzrost stóp procentowych dodatkowo pogorszyły sytuację.

W obliczu rosnącego ryzyka utraty zdolności obsługi zadłużenia, państwa te coraz częściej sięgają po niestandardowe opcje ratunkowe.

Raport Political Risk Index, opublikowany przez firmę WTW, wskazuje, że wyzwania polityczne mogą utrudniać instytucjom wielostronnym odgrywanie ich tradycyjnych ról w zarządzaniu kryzysowym. To może zwiększyć ryzyko polityczne i gospodarcze związane z kryzysami zadłużenia.

Raport opisuje również inne czynniki, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia kryzysu zadłużenia na rynkach wschodzących:

  • Cięcia wydatków rządowych mogą wywołać protesty przeciwko polityce oszczędności. Już teraz nasilają się one szczególnie w krajach o niskich dochodach.
  • Kraje o wysokim stosunku odsetek od długu publicznego do dochodów publicznych mogą być narażone na kryzysy zadłużenia. To może dotyczyć zarówno perspektywy krótko-, jak i średnioterminowej.
  • Zmiany klimatyczne prawdopodobnie będą stawać się coraz ważniejszym czynnikiem powodującym kryzysy zdolności obsługi zadłużenia.

W obliczu kryzysu zadłużenia państwa rozwijające się są zmuszone do podejmowania trudnych decyzji. Cięcia wydatków rządowych mogą wywołać protesty społeczne. Z kolei ucieczka do mniej przejrzystego finansowania krótkoterminowego może zwiększać ryzyko polityczne i gospodarcze.

Kryzys zadłużenia na rynkach wschodzących jest poważnym zagrożeniem dla globalnej gospodarki. Ważne jest, aby instytucje międzynarodowe i rządy krajów współpracowały w celu znalezienia rozwiązań, które pomogą uniknąć katastrofy.

Źródło: WTW

Patronat medialny

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA

Sprzedawaj i kupuj bez rejestracji! Przeglądaj ogłoszenia w swojej okolicy!