29 C
Wrocław
wtorek, 18 czerwca, 2024
Strona głównaBiznesPerspektywy bankowości przedsiębiorstw w Polsce

Perspektywy bankowości przedsiębiorstw w Polsce

-

Bankowość korporacyjna w Polsce ma przed sobą znaczny potencjał rozwojowy.

Wynika to z wielu czynników, w tym między innymi z wciąż niskiego poziomu nasycenia rynku kredytów dla firm, olbrzymich potrzeb inwestycyjnych polskiej gospodarki, czy też rosnącej złożoności biznesu polskich przedsiębiorstw. Co pokazuje nowy raport Banku Pekao S.A.?

Rozwój sektora bankowości korporacyjnej

W ostatnich latach sektor bankowości korporacyjnej w Polsce dynamicznie się rozwijał. Według statystyk Europejskiego Banku Centralnego wolumen kredytów dla firm (licząc w euro) wzrósł od 2010 roku o ponad 60 proc. w porównaniu z zaledwie kilkuprocentowym wzrostem wartości takich zaangażowań w pozostałych krajach UE. Akcja kredytowa skierowana do firm rosła w tym czasie także szybciej aniżeli finansowanie polskich gospodarstw domowych.

Większość wspomnianego wzrostu przypadła na poprzednią dekadę, w której rosnące wolumeny korporacyjne dobrze odzwierciedlały dynamiczny rozwój krajowego sektora przedsiębiorstw. Na silne bariery wzrostu sektor natrafił dopiero w okresie pandemii, kiedy to zwiększona niepewność, a następnie pokaźny zastrzyk płynności w ramach tarcz antykryzysowych, stłumił na dłuższy czas apetyt firm na finansowanie bankowe.

Główne trendy

W raporcie Banku Pekao S.A. przedstawiono obszerną analizę długookresowych i bieżących trendów w zakresie wolumenów kredytowych, depozytowych, szkodowości portfela oraz średnich marż uzyskiwanych w tej części biznesu bankowego. Do najważniejszych z nich zaliczyć można m.in.:

  • obserwowany w ostatnich latach szybszy rozwój finansowania dużych aniżeli średnich i małych podmiotów;
  • nieco szybszy wzrost kredytów inwestycyjnych niż finansowania obrotowego;
  • generalnie szybszy wzrost wolumenów kredytów w walutach obcych;
  • znaczną poprawę jakości portfela korporacyjnego na przestrzeni kilku ostatnich lat.

Potencjał wzrostu

Sektor bankowości korporacyjnej w Polsce ma przed sobą znaczny potencjał wzrostu. Autorzy raportu szacują, że teoretyczny potencjał wzrostu akcji kredytowej do 2030 roku może wynieść nawet ponad 150 mld złotych rocznie.

Realizacja tego potencjału będzie jednak w najbliższych latach determinowana zarówno przez otoczenie ekonomiczne, jak i regulacyjne. Tym bardziej, że realizacja wieloetapowych projektów transformacyjnych napotyka na szereg praktycznych trudności, nie tylko natury technologicznej, ale też właśnie finansowej.

Ograniczenia

Do najważniejszych ograniczeń wzrostu bankowości korporacyjnej w Polsce zaliczyć można m.in.:

  • olbrzymią skalę części projektów, która wymusza aranżowanie konsorcjów z innymi bankami krajowymi i zagranicznymi;
  • rosnące wymagania względem kredytobiorców w związku z polityką klimatyczną;
  • szereg wyzwań o charakterze instytucjonalnym, związanych z koniecznością dostosowania procesu kredytowego, infrastruktury IT, kadr i oczekiwań rynkowych do wymogów regulacyjnych i ESG.

Perspektywy

Pomimo tych ograniczeń, finansowanie i kompleksowa obsługa przedsiębiorstw pozostanie w najbliższych latach bardzo perspektywicznym obszarem działalności polskich banków. Rynek kredytów korporacyjnych w Polsce przedstawia bowiem wciąż znaczny potencjał rozwojowy, czego odzwierciedleniem jest utrzymująca się niska relacja wolumenu takich kredytów do PKB.

O rosnącej atrakcyjności tego segmentu świadczy również fakt, iż od pewnego czasu zawęża się różnica w średnich marżach uzyskiwanych przez polskie banki na produktach dla przedsiębiorstw w porównaniu z tymi osiąganymi na wolumenach detalicznych.

Pewnym wyzwaniem jest jednak dla nich obsługa firm z kapitałem zagranicznym, które w ponad połowie korzystają z finansowania spółek matek bądź banków z innych krajów.

Źródło: Bank Pekao

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA

Sprzedawaj i kupuj bez rejestracji! Przeglądaj ogłoszenia w swojej okolicy!