niedziela, 3 marca, 2024

Wrocław przeciw przemocy domowej – kampania edukacyjna i działania instytucji miejskich

Data:

Udostępnij przez:

patronat medialny

Wrocław prowadzi działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.

W 2023 roku miasto przeznaczyło na ten cel ponad 4,5 mln złotych. Główne zadania to:

 • Prowadzenie, wspieranie i monitorowanie specjalistycznych ośrodków, które oferują bezpłatną pomoc psychologiczną, prawną, socjalną, materialną i organizacyjną dla świadków i osób doznających przemocy w rodzinie.
 • Projekt „Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie” dla mieszkanek i mieszkańców Wrocławia, którzy w wyniku przemocy domowej muszą opuścić dom.
 • Otwarcia Centrum Pomocy Dzieciom, w którym dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem a także ich niekrzywdzącym opiekunom jest udzielana kompleksowa pomoc.
  Prowadzenie działań korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową.
 • Edukacja dzieci i młodzieży.
 • Szkolenia, konferencje, spotkania i seminaria dla osób zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy.
 • Interwencja kryzysowa, w tym schronienie oraz różnego rodzaju wsparcie (np. pomoc medyczna, psychologiczna, prawna).
 • Wsparcie, które ma na celu usamodzielnienie i uniezależnienie się osób doświadczających przemocy.

Kampania edukacyjna „Wrocław przeciw przemocy domowej”

W ramach działań edukacyjnych miasto przygotowało ulotki, foldery, plakaty i harmonogram spotkań:

 • 60 warsztatów z planszówkami dla szkół
 • Pokazy filmowe z warsztatami dla uczniów
 • Spotkania dla rodziców z cyklu „Nie jest łatwo być rodzicem”
 • Debata dla nauczycieli
 • Spotkania dla seniorów

Przykładowe działania z kampanii:

 • 12 grudnia odbędzie się spotkanie dla rodziców z cyklu „Nie jest łatwo być rodzicem”. Podczas spotkania rodzice będą mogli dowiedzieć się, jak skutecznie komunikować się z dziećmi i unikać konfliktów.
 • 15 grudnia odbędzie się spotkanie z seniorami. Podczas spotkania seniorzy będą mogli dowiedzieć się, jak rozpoznać przemoc domową i gdzie szukać pomocy.
 • 20 grudnia odbędzie się spotkanie dla rodziców z cyklu „Nie jest łatwo być rodzicem”. Podczas spotkania rodzice będą mogli dowiedzieć się, jak radzić sobie ze stresem i jak dbać o swoją kondycję psychiczną.

Działania instytucji miejskich

Wrocławskie instytucje miejskie współpracują ze sobą w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. W ramach tej współpracy prowadzą następujące działania:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej. Ośrodki te oferują bezpłatną pomoc psychologiczną, prawną, socjalną, materialną i organizacyjną.
 • Policja prowadzi działania prewencyjne i interwencyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. W przypadku podejrzenia przemocy domowej policja uruchamia procedurę Niebieskiej Karty.
 • Prokuratura prowadzi śledztwa i postępowania sądowe w sprawach o przemoc domową.
 • Sądy orzekają w sprawach o przemoc domową.
 • Ośrodki wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej oferują bezpłatną pomoc psychologiczną, prawną, socjalną, materialną i organizacyjną.
 • Organizacje pozarządowe prowadzą działania edukacyjne i informacyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

Wnioski

Wrocław prowadzi kompleksowe działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej. Działania te obejmują edukację, pomoc ofiarom przemocy i ściganie sprawców.

Źródło: MOPS Wrocław

NAJNOWSZE

POLECAMY