14 C
Wrocław
czwartek, 13 czerwca, 2024

[WYWIAD] Zielona rewolucja w motoryzacji

-

Świat motoryzacji stoi na progu transformacji. Presja na redukcję emisji CO2 i zrównoważenie procesów produkcyjnych wymusza na firmach szukanie nowatorskich rozwiązań.

Dürr Poland, wiodący dostawca technologii lakierowania i montażu końcowego dla przemysłu motoryzacyjnego, wyznacza trendy w dziedzinie ekoinnowacji i cyfryzacji.

W rozmowie z Prezesem Zarządu Dürr Poland, Andreasem Federmannem, odkryjemy, jak firma wykorzystuje najnowocześniejsze technologie, takie jak sztuczna inteligencja, Internet Rzeczy i cyfryzacja, aby tworzyć bardziej przyjazne dla środowiska i inteligentne systemy produkcyjne.

Jakie są Wasze flagowe ekoinnowacje, które redukują ślad środowiskowy w przemyśle motoryzacyjnym? 

W ostatnich latach zaprezentowaliśmy wiele innowacji, które zmieniają rynek. Jedną z naszych wiodących technologii jest EcoPaintJet Pro do lakierowania karoserii samochodowych. Technologia umożliwia malowanie dużych części karoserii, takich jak dachy lub drzwi, bez nadmiernego rozpylania. Główną korzyścią jest zmniejszenie zużycia lakieru. Natomiast w zastosowaniach dwukolorowych, takich jak dekoracyjne i kontrastujące barwy na dachu, innowacja eliminuje potrzebę ręcznego i bardzo czasochłonnego maskowania. Nowy proces jest oszczędny czasowo, jak i przyjazny dla środowiska. W ciągu ostatnich kilku lat rozwinęliśmy ten produkt na potrzeby ogólnego przemysłu. Motywy, które były wykonywane przy użyciu złożonego i kosztownego sitodruku, teraz mogą być malowane w bardziej oszczędny i elastyczny sposób.

Zielona rewolucja w motoryzacji | Dürr Poland
Andreas Federmann, Prezes Zarządu Dürr Poland.

Innym produktem, które wspiera zrównoważony rozwój jest EcoQPower. Technologia wykorzystuje przepływy energii w taki sposób, by operacje wykonywane w lakierniach samochodowych były maksymalnie energooszczędne. EcoQPower równoważy dodatkowe koszty elektryfikacji poprzez zmniejszenie całkowitego zużycia energii w lakierniach. W początkowej fazie projektu nawet o 19 procent. System pozwala zakładom zrezygnować z wykorzystywania gazu, czyli paliwa kopalnego. Dzięki niemu firmy mogą działać w sposób całkowicie neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla, z wykorzystaniem zielonej energii elektrycznej.

Cyfryzacja, która jest pomocna w usprawnianiu procesów we wszystkich dziedzinach jest dla nas kluczowym obszarem rozwoju. Dzięki DXQanalyze oferujemy całą gamę wydajnych rozwiązań cyfrowych, które podnoszą jakość i efektywność produkcji. Przykładem może być produkt DXQplant.analytics, który wcześnie wykrywa systematyczne wzorce usterek i ich przyczyny. Innowacja wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji i uczenie maszynowe, dzięki której łatwo znajdujemy ich źródła. To z kolei prowadzi do bardziej stabilnego procesu produkcyjnego i wyższego wskaźnika produktów wolnych od wad w pierwszej partii. Pamiętajmy, że każde pierwsze nadwozie, którego nie trzeba poprawiać lub złomować z powodu wad, to oszczędność kosztów, materiału i energii.

W jaki sposób współpracujecie z producentami samochodów tworząc bardziej ekologiczny i inteligentny przemysł?

Producenci samochodów zawsze są zainteresowani obniżeniem kosztów operacyjnych. Dlatego nasze produkty trafiają na podatny grunt. Niektóre innowacje opracowujemy i testujemy w ścisłej współpracy z klientami. Trzeba pamiętać, że lakiernie są jednym z największych konsumentów energii w łańcuchu produkcji karoserii samochodowych. Nie dziwi więc fakt, że są zainteresowane efektywnym wykorzystaniem zasobów. Nasza firma oferuje szereg możliwości, takich jak nakładanie farby bez zanieczyszczeń, modułowe i wydajne układy kabin, a także centralne magazyny energii w celu zwiększenia elastyczności miksu energetycznego. Tym, co łączy wszystkie te technologie, jest oprogramowanie. Jego rolą jest wypełnianie luki między poszczególnymi etapami procesu a wynikającą z niego jakością instalacji. Identyfikujemy powtarzające się problemy jakościowe, ustalamy ich pierwotną przyczynę i pomagamy je rozwiązać. Jesteśmy w stanie zmniejszyć ilość odpadów i znacznie zwiększyć wydajność produkcji.

Wykorzystujecie AI i IoT do optymalizacji procesów i zmniejszania zużycia energii w lakierniach i na liniach montażowych. Jakie są wyzwania i bariery w szerszym wdrażaniu tych technologii?

Jak już wspomniałem, sztuczna inteligencja jest wykorzystywana do wykrywania wzorców w danych dotyczących jakości, a także nieprawidłowości na każdym etapie procesu. Celem jest zwiększenie dostępności sprzętu, a także jakości i ogólnej wydajności. Rozwiązania są już wykorzystywane w produkcji u wielu naszych klientów. Największe wyzwania związane z wdrożeniem na szeroką skalę widzimy w dwóch obszarach. Pierwszym z nich jest centralna dostępność wszystkich istotnych danych. Aktualnie dla każdego pojazdu rejestrowanych jest około 500–1000 krytycznych parametrów produkcyjnych i danych jakościowych. Niestety w wielu przypadkach dane są rozproszone w wielu systemach, co powoduje trudności w szybkim dostępie do nich.

Zielona rewolucja w motoryzacji | Dürr Poland
EcoPaintJet Pro

Kolejną przeszkodą jest przekonanie zespołu produkcyjnego, że sztuczna inteligencja nie przyniesie nowych rozwiązań czy informacji. Niestety, wielu klientów miało nieudane doświadczenia z generycznymi produktami AI. Naszym zadaniem jest przekonanie ich o zasadności naszych rozwiązań. Jesteśmy ekspertami w zakresie procesów, więc wiemy lepiej niż ktokolwiek inny, gdzie i jak należy rozpocząć wsparcie cyfrowe. Jednak najważniejsze dla naszych klientów jest to, że ściśle współpracujemy podczas procesu wdrażania. 

Jak klienci wykorzystują cyfryzację i technologie SMART do tworzenia inteligentnych i ekologicznych systemów transportu technologicznego? Jakie korzyści płyną z tego dla producentów samochodów?

Sposób, w jaki dostarczmy rozwiązań cyfrowych szybko się zmienia. Większość naszych obecnych klientów ma systemy działające bezpośrednio w fabryce. Jednak wiele bieżących projektów jest zintegrowanych z centralnymi serwerowniami lub prywatnymi chmurami naszych klientów. Ponadto, coraz większą popularność zyskują aplikacje SaaS. Klient korzysta z usługi i nie musi dbać o infrastrukturę IT, jej instalację czy aktualizacje. To rozwiązanie ma wiele zalet pod względem funkcjonalności, bezpieczeństwa IT i kosztów operacyjnych. Ściśle współpracujemy z dostawcami usług w chmurze, aby realizować nowe zastosowania.

Jakie są kluczowe wyzwania i możliwości dla rozwoju ekoinnowacji w branży motoryzacyjnej? Jakie są oczekiwania wobec rządu i innych interesariuszy?

Lakiernia samochodowa jest najbardziej energochłonną częścią procesu produkcji samochodów. Naszym celem zawsze było zminimalizowanie zapotrzebowania lakierni na energię. 15 lat temu pojawił się pierwszy znaczący przełom technologiczny, który polegał na suchej separacji nadmiaru lakieru. Wówczas byliśmy w stanie znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie na energię poprzez recyrkulację powietrza. Po wprowadzeniu kilku mniejszych usprawnień w zakresie efektywności energetycznej, zrobiliśmy kolejny ogromny krok w kierunku redukcji zużycia energii. Stworzyliśmy EcoQPower, innowacyjny system ogrzewania i chłodzenia.

Najważniejszym wyzwaniem jest fakt, że nie mamy do czynienia z pojedynczym produktem, ale ze złożonym systemem sieci energetycznej – całą fabryką! Odkręcenie jednej śruby zawsze wiąże się z potrzebą uwzględnienia całego procesu. To wymaga wieloletniego doświadczenia oraz szerokiej gamy produktów i usług. Jesteśmy kompleksowym dostawcą usług w zakresie całego procesu lakierowania: od technologii systemowej i technologii aplikacji po oczyszczanie powietrza wylotowego. Nasi eksperci mają wieloletnie doświadczenie procesowe. Gdy połączymy je z podejściem opartym na innowacjach, znajomością rynku i technologii, dostajemy unikalną ofertę na rynku.

Rządy w Niemczech i Europie już działają. Surowsze limity emisji LZO lub CO2 sprzyjają wykorzystaniu technologii w kontekście zrównoważonego rozwoju. Niektórzy z naszych producentów OEM mają bardzo ambitne cele, dotyczące zakupu zielonej energii elektrycznej i prowadzenia swoich fabryk w sposób neutralny pod względem emisji CO2. Już teraz ściśle współpracujemy z OEM-ami, aby wspomóc ich w osiągnięciu wyznaczonych celów.

Jakie są Wasze plany inwestycyjne w zakresie rozwoju ekoinnowacji i cyfryzacji?

Dürr Poland to przede wszystkim firma inżynieryjno – produkcyjna. Realizujemy globalne i europejskie projekty dla przemysłu motoryzacyjnego. Oznacza to, że im lepszej jakości produkty są projektowane i wytwarzane w Polsce, tym bardziej możliwe jest wdrożenie zrównoważonych procesów produkcyjnych na całym świecie.

Jakie są kluczowe wartości i misja firmy w kontekście wyzwań klimatycznych?

Naszym nadrzędnym celem jest zmniejszenie wpływu działalności biznesowej Dürr Poland na środowisko i klimat. Dotyczy to nie tylko zakładów produkcyjnych, ale także całego łańcucha wartości. Aby poprawić naszą równowagę środowiskową i klimatyczną, dążymy do ciągłego zmniejszania zużycia materiałów, zasobów czy energii, a także ilości wytwarzanych odpadów oraz emisji gazów cieplarnianych.

Zielona rewolucja w motoryzacji | Dürr Poland
DXQplant.analytics

Dzięki naszej strategii klimatycznej, które obejmuje całą Grupę, chcemy przyczynić się do osiągnięcia celu 1,5°C określonego w paryskim porozumieniu klimatycznym. W wielu lokalizacjach wdrożyliśmy w tym kierunku różne działania. Dysponujemy instalacją systemów fotowoltaicznych, przeszliśmy na zieloną energię elektryczną oraz zainwestowaliśmy w energooszczędne technologie budowlane.

Jakie są wyzwania i szanse dla niemieckich firm inwestujących w Polsce?

Możliwości jest znacznie więcej niż wyzwań. Polska oferuje doskonale wykształconych inżynierów i dobre warunki pracy. Transport części do fabryk, z fabryk, a także gotowych wyrobów w obszarze całego świata jest łatwy w zarządzaniu. Poza tym, rynek motoryzacyjny, jako całość rozwija się dobrze – zarówno w Polsce, jak i w kilku krajach Europy Wschodniej. Dlatego też renomowani producenci OEM od lat inwestują w Polsce i stale zwiększają swoje moce produkcyjne.

Jaka jest Pana wizja przyszłości branży motoryzacyjnej w kontekście wyzwań klimatycznych i technologicznych? Jakie trendy będą kształtować ten sektor w nadchodzących latach?

Jeśli chodzi o trendy, pytanie brzmi: „Kto jeździ?” i „Jak ludzie jeżdżą?”. Moim zdaniem nie ma alternatywy dla transportu drogowego autem osobowym. Samochody będą nadal istnieć, niezależnie od tego, w jaki sposób są zasilane. Świat motoryzacji zmienia się dynamicznie. Na Zachodzie zaczyna dominować trend w którym samochód przestaje być symbol prestiżu, natomiast rośnie znaczenie współdzielenia aut. Jakie samochody będą dominować? Spodziewamy się coraz większej różnorodności układów napędowych, nie tylko akumulatorów. Do tego dochodzi kwestia autonomicznej jazdy w obszarze testów końcowych. Już teraz dysponujemy doskonałą technologią w tej dziedzinie. Ogólnie rzecz biorąc, na nas jako integratorów systemów lakierowania i montażu końcowego, zmiany w motoryzacji będą miały marginalny wpływ. Lakierowanie i montaż będą nadal kontynuowane. Największy wpływ na naszą branżę ma cyfryzacja, która jest bardzo ważna dla wszystkich procesów w produkcji samochodów.

Obserwujemy wzrostowy trend produkcji neutralnej pod względem emisji CO2 i poszukiwania rozwiązań dla jeszcze niższej emisyjności. Dlatego naszym celem jest oferowanie rozwiązań dla każdego etapu pracy zrównoważonej lakierni. Chcemy zmniejszać zużycie materiałów i mediów, redukować ilość wody i ścieków oraz zapobiegać emisjom. Jako „greenabler” (podmiot wspierający ekologię), dalej będziemy wykorzystywać nowe technologie, aby pomóc producentom samochodów w tworzeniu swoich produktów w sposób bardziej przyjazny dla środowiska.

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA

Sprzedawaj i kupuj bez rejestracji! Przeglądaj ogłoszenia w swojej okolicy!