31.4 C
Wrocław
poniedziałek, 15 lipca, 2024
Kalendarz wydarzeńKonferencja QUALITY OF LIFE we Wrocławiu

Konferencja QUALITY OF LIFE we Wrocławiu

Start wydarzenia

04/09/2024

Temat

Nauka, Polityka społeczna

Miasto

Wrocław

Czas trwania

1 dzień

Konferencja naukowa „QUALITY OF LIFE: Niezaspokojone potrzeby społeczne – diagnoza i działanie” jest okazją do pogłębionej refleksji nad tą złożoną problematyką.

Wydarzenie zgromadzi grono wybitnych ekspertów z różnych dziedzin, którzy wspólnie podejmą się diagnozy aktualnych wyzwań i wypracowania skutecznych strategii na rzecz poprawy jakości życia.

Dlaczego ten temat jest tak istotny?

Niezaspokojone potrzeby społeczne stanowią poważne wyzwanie dla stabilności i spójności społeczeństw. Mogą prowadzić do marginalizacji i wykluczenia określonych grup społecznych, wzrostu frustracji i niezadowolenia, a nawet eskalacji konfliktów społecznych. Z drugiej strony, zaspokojenie tych potrzeb jest kluczowe dla budowania sprawiedliwego i zrównoważonego społeczeństwa, w którym każdy ma szansę na pełną realizację swojego potencjału.


kalendarz wydarzen


Czego można się spodziewać podczas konferencji?

Podczas konferencji „QUALITY OF LIFE” uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi wynikami badań nad jakością życia, prowadzonych zarówno przez środowisko naukowe, jak i instytucje statystyczne. Eksperci omówią metodykę badań nad tą złożoną problematyką, przedstawią diagnozę aktualnej sytuacji w Polsce i na świecie, a także wskażą kluczowe wyzwania i bariery w zaspokajaniu potrzeb społecznych.

Istotnym elementem konferencji będzie również dyskusja nad konkretnymi rozwiązaniami i inicjatywami, mającymi na celu poprawę jakości życia. Uczestnicy będą mogli poznać przykłady dobrych praktyk z Polski i zagranicy, a także podzielić się własnymi doświadczeniami i pomysłami.

Do kogo skierowana jest konferencja?

Konferencja „QUALITY OF LIFE” skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, m.in.:

 • Naukowców zajmujących się badaniami nad jakością życia
 • Pracowników statystyki publicznej
 • Przedstawicieli administracji publicznej
 • Przedstawicieli organizacji pozarządowych
 • Działaczy społecznych
 • Studentów
 • Wszystkich osób zainteresowanych tematyką jakości życia

Dlaczego warto wziąć udział?

Udział w konferencji „QUALITY OF LIFE” to doskonała okazja do:

 • Poszerzenia wiedzy na temat niezaspokojonych potrzeb społecznych
 • Poznania najnowszych badań i trendów w zakresie jakości życia
 • Wymiany doświadczeń z ekspertami i praktykami
 • Nawiązania kontaktów z osobami o podobnych zainteresowaniach
 • Udziału w wypracowywaniu strategii na rzecz poprawy jakości życia

Organizator: Katedra Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Statystyczne oddział we Wrocławiu
Lokalizacja: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławium ul. Komandorska 118/120, Wrocław
Koszt: płatne
Bilety/zapisy:


Bilety i zapisy na wydarzenia

PODOBNE WYDARZENIA

KONFERENCJE | TARGI | SZKOLENIA

Targi Wyposażenia i Technologii Laboratoryjnych | LABS EXPO

Targi Wyposażenia i Technologii Laboratoryjnych LABS EXPO to nie tylko impreza wystawiennicza, ale przede wszystkim wyjątkowa platforma wymiany wiedzy i...
medycyna
marzec 2025
Konferencja WAICHL-2024 to forum wymiany poglądów i prezentacji wyników badań. Wydarzenie dotyczy ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych aspektów srebrnej gospodarki. Spotykają się...