27.7 C
Wrocław
sobota, 20 lipca, 2024
Strona głównaBiznesWyniki finansowe Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za III kwartał 2023 r.

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za III kwartał 2023 r.

-

Wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i ciepła był głównym czynnikiem wpływającym na wyniki operacyjne Grupy w III kwartale 2023 r.

Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej wzrosły o 121 mln zł do poziomu 365,9 mln zł. Z kolei przychody ze sprzedaży ciepła wzrosły o 43 mln zł do poziomu 466,9 mln zł.

Główne wnioski

  • Grupa osiągnęła wynik EBITDA w wysokości 37 mln zł, To o 5 mln zł mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
  • Strata netto wyniosła 6 mln zł, czyli o 6 mln zł więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
  • Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i ciepła wzrosły odpowiednio o 121 mln zł i 43 mln zł.
  • Odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny wyniósł 75,7 mln zł.
  • Koszty z tytułu zakupu uprawnień do emisji CO2 wzrosły o 33 mln zł do poziomu 98 mln zł.

Wpływ zmian regulacyjnych

Istotne znaczenie dla wyników finansowych Grupy miał odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny. W wyniku zmian otoczenia regulacyjnego Grupa została objęta Ustawą o środkach nadzwyczajnych. Ma ona na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcie niektórych odbiorców. Ustawa ta określa maksymalną cenę energii elektrycznej w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Szacowany odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za okres od 1 lipca do 30 września 2023 r. wyniósł 75,7 mln zł.

Sytuacja finansowa spółki, pomimo dynamiki sytuacji makroekonomicznej i czynników kosztotwórczych pozostających poza sferą oddziaływania spółki, utrzymuje się na niezmiennie stabilnym poziomie – mówi Dominik Wadecki, Prezes Zarządu KOGENERACJI.

Grupa odnotowała również wzrost kosztów z tytułu zakupu uprawnień do emisji CO2. Wyniosły one 98 mln zł i były o 33 mln zł wyższe r/r (65 mln zł).

Perspektywy

Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. planuje w kolejnych kwartałach kontynuować działalność operacyjną zgodnie z przyjętą strategią. Grupa zamierza również podjąć działania mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu wzrostu kosztów na wyniki finansowe.

Źródło: Grupa PGE

Patronat medialny

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA

Sprzedawaj i kupuj bez rejestracji! Przeglądaj ogłoszenia w swojej okolicy!