31.4 C
Wrocław
poniedziałek, 15 lipca, 2024
Strona głównaBiznesZrównoważona produkcja | Dyrektywa CSRD i taksonomia UE

Zrównoważona produkcja | Dyrektywa CSRD i taksonomia UE

-

Współczesny świat biznesu stoi przed szeregiem wyzwań. Jednym z kluczowych jest kwestia zrównoważonego rozwoju.

Coraz silniejsza presja, zarówno ze strony instytucji (Dyrektywa CSRD i Taksonomia UE), jak i samych konsumentów, wymusza na firmach produkcyjnych zmianę podejścia do prowadzenia działalności. Zrównoważona produkcja, choć kojarzona z wieloma obowiązkami, jawi się nie tylko jako konieczność. To realna szansa na osiągnięcie wymiernych korzyści biznesowych.

Dla przedsiębiorstw produkcyjnych przystosowanie się do wymagań zrównoważonego rozwoju stanowi duże wyzwanie, ponieważ niezbędne jest poświęcenie dużych zasobów. Niemniej jest to jedynie początkowy opór materii. Po tym, jak już wdroży się wszystkie niezbędne procedury, wybierze i przeszkoli ludzi, przyjmie konkretne cele, a w końcu zacznie się działać operacyjnie, okazuje się, że pojawia się wiele obszarów, które pomagają np. redukować koszty czy dopasować produkty do globalnych standardów – objaśnia Maciej Słojewski, Group Communications Manager w Cedo.

Rozszerzona odpowiedzialność producentów

Szczególnie istotną rolę w kontekście zrównoważonej produkcji odgrywa rozszerzona odpowiedzialność producentów (ROP). Dotyczy ona zwłaszcza podmiotów działających w obrębie Unii Europejskiej, które muszą dostosowywać swoje strategie do wymogów prawnych nakładanych przez instytucje UE. Do najważniejszych aktów normatywnych w tym zakresie należą:

  • Taksonomia UE: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ustanawiające ramy ułatwiające zrównoważone inwestycje. Określa ono kryteria, jakie muszą spełniać inwestycje, aby mogły być uznane za zrównoważone i przyczyniające się do realizacji celów środowiskowych.
  • Dyrektywa CSRD: The Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zobowiązuje firmy do tzw. raportowania niefinansowego, obejmującego informacje z zakresu ESG (Environmental, Social, Governance).

Zrównoważony rozwój w obliczu kryzysów

Czy wyzwania ostatnich lat, takie jak pandemia COVID-19, kryzys energetyczny i inflacyjny, nie osłabiły zaangażowania firm, klientów biznesowych i samych konsumentów w kwestie zrównoważonego rozwoju.

Odpowiedź brzmi: nie. Pomimo trudności, rosnąca świadomość ekologiczna i społeczna oraz korzyści ekonomiczne płynące z zrównoważonej produkcji motywują firmy do dalszych działań w tym kierunku.

Korzyści płynące z zrównoważonej produkcji

Firmy decydujące się na wdrożenie strategii zrównoważonej produkcji mogą liczyć na szereg wymiernych korzyści, takich jak:

  • Oszczędności kosztów: Optymalizacja procesów produkcyjnych, redukcja zużycia surowców i energii prowadzą do obniżenia kosztów operacyjnych.
  • Poprawa wizerunku: Konsumenci coraz chętniej wybierają produkty i usługi firm odpowiedzialnych społecznie i dbających o środowisko.
  • Wzrost konkurencyjności: Zrównoważona produkcja staje się coraz ważniejszym czynnikiem warunkującym sukces na konkurencyjnym rynku.
  • Dostęp do nowych rynków: Wiele programów rządowych i unijnych preferuje firmy działające w sposób zrównoważony, co otwiera nowe możliwości biznesowe.
  • Wzrost zaangażowania pracowników: Pracownicy chętniej identyfikują się z firmami, które wyznają wartości zrównoważonego rozwoju. To przekłada się na ich większe zaangażowanie i efektywność.

Zrównoważony biznes: konieczność, nie wybór

Zrównoważony rozwój nie jest już jedynie wartością dodaną, ale staje się coraz bardziej powszechnym obowiązkiem i standardem. Dynamicznie zmieniająca się świadomość organizacji oraz ewoluujące prawo wymuszają na firmach produkcyjnych transformację w kierunku zrównoważonej produkcji. Te, które nie podążą za tym trendem, ryzykują marginalizacją i utratą konkurencyjności.

Patronat medialny

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA

Sprzedawaj i kupuj bez rejestracji! Przeglądaj ogłoszenia w swojej okolicy!